WAT IS BLOCKJAM?

Wij zijn een Urban wijkfestival dat wordt georganiseerd voor en door jongeren. Daarnaast zijn wij een cultureel, creatief, informatief en sportief evenement waar de jongeren uit het stadsdeel zelf aan mee kunnen organiseren, de kans krijgen hun eigen talent te ontdekken, te tonen, te etaleren en verder te ontwikkelen. Tevens kunnen zij vragen stellen aan professionals op het gebied van gezonde vrijetijdsbesteding, diverse sportverenigingen, wijk activiteiten en werk- en toekomst. Het biedt de stadsdelen een kans om belangrijke jongeren-/participatiethematiek te benadrukken. Vooral Urbansport, dance en creativiteit is op dit moment zeer populair onder jongeren en kan dus goed ingezet worden om jongeren te activeren en te doen laten participeren in de wijk. Het uitgangspunt van het festival is om jongeren te betrekken, te activeren, te begeleiden en te laten participeren in een wijkgericht festival. Het festival zelf verzorgt hierbij de paraplu functie, bedoelt als één grote etalage voor een breed scala aan organisaties uit het stadsdeel. Tijdens het festival kunnen de organisaties zich vertegenwoordigen in het kader van gezonde vrijetijdsbesteding, kennismaking en toeleiding van jongeren naar verenigingen op een interactieve informatiemarkt. BLOCKJAM is een initiatief van The Hague Street Art, project van Stichting Aight

 

 

ZELF OPTREDEN OP BLOCKJAM?

Heb jij een speciaal talent, een leuke dans-, muziek-, sport- of theateract? Wil je dit graag aan de wijk laten zien?

Meld je dan snel aan via ons CONTACT formulier en wie weet treed jij wel op tijdens BLOCKJAM.

WAT WIL BLOCKJAM BEREIKEN?

Het streven is om samen met de jongeren en wijkgerichte organisaties festivals te organiseren voor en door jongeren uit het stadsdeel. Hiervoor worden een aantal momenten georganiseerd in de aanloop naar elk festival. Via deze weg willen wij ook de achterban van de betrokken jongeren activeren en draagvlak creëren voor het festival. De doelstellingen van het festival en de stadsdelen zijn duidelijk:

  • Meer betrokkenheid vanuit de jongeren in hun eigen wijk.
  • Verhoging van het aantal deelnemers aan jongerenactiviteiten aangeboden door wijkgerichte organisaties.
  • Het opbouwen van een creatieve CV en het ontwikkelen van algemene competenties.
  • Betrokken jongeren die andere jongeren op hun beurt activeren.
  • Verbindingen leggen tussen de verschillende wijkorganisaties en instellingen.
  • Meer samenwerking tussen jong en oud.
  • Jongeren weten beter hun weg te vinden naar de verschillende instanties.
  • Jongeren beoefenen meer urban sport activiteiten en sluiten zich aan bij het reguliere sport aanbod.

Volg ons op facebook