LOOSDUINEN

Dit jaar vindt Blockjam XL o.a. plaats in Loosduinen. Na een succesvolle editie vorig jaar in wijkpark Bokkefort, is nu de tijd aangebroken voor Nieuw Waldeck om er een vet festival neer te zetten. Nieuw Waldeck is het hart van de wijk 'Nieuw Waldeck'. Met verschillende actieve wijkorganisatie's grenzend aan het plein is er genoeg te doen in Nieuw Waldeck. Wijkcentrum de Geest verzorgt verschillende activiteiten voor jong en oud. Daarnaast is het wijkcentrum ook de thuisbasis voor stichting Vóór Welzijn en wijkberaad Nieuw Waldeck. Er worden veel activiteiten georganiseerd voor de jeugd waaronder een jaarlijks kamp en buitenspeeldagen. Ook het schoolplein van het Lichtbaken wordt buiten schooltijden optimaal benut mede dankzij de aanwezige panna court.

DATUM: 11 JUNI 2016
TIJD: 12:00 - 19:00
LOCATIE: WIJKPARK NIEUW WALDECK

PROGRAMMA :

OVER LOOSDUINEN

In het wijkpark zijn altijd veel jongeren aanwezig en ook tijdens de inloopavond in De Geest is er volle bezetting. Toch ervaren de inwoners van Nieuw Waldeck zo nu en dan overlast van de jongeren. Om de jongeren weer in een positief daglicht te zetten, organiseren ze het festival zelf. Ook willen we het beeld van de wijk bij de jongeren omzetten in positieve geluiden. Dit willen we bereiken door middel van de 'omdenktent'. Deze omdenktent laat zien wat je allemaal kan bereiken in je eigen wijk. Zo proberen we de weg naar de gemeente makkelijker vindbaar te maken en erachter te komen wat de jongeren nog missen in de wijk.